Anpassade lösningar för din bransch

För företag med medarbetare som tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.

Mobil serviceorderhantering

– lösning för verksamheter med fokus på optimering, dokumentation och kvalitetssäkring.

Vi förstår att fältbaserad service är en kritisk arbetsprocess i din vardag. Som en leverantör som tar fullt ägarskap är vi beredda på att anpassa och leverera den lösning som är rätt för våra kunder.

Vi tar oss tid att förstå kundens behov, arbetsprocesser och organisation för att hitta den för situationen rätta lösningen – må det vara en lösning som bygger på enkla moduler och funktioner, eller ett komplett integrerat system.

Kundecase: Qmatic

Qmatic saves cost and improves quality using Handyman

Se fler referenser här…