Energi & Kraft

Mobil arbetsorder och ärendehantering för energibolag

strøm

Branschen behöver uppgradera infrastruktur, nätverk, drift, AMS, och inte minst, följa order från myndigheter och regler. Problemet är att minska manuell icke-produktiva processer och förbättra dokumentationsprocessen.

 

workforce productivity

Handyman ger automatiserade regelbaserade verktyg som minskar manuella rutiner, vilket resulterar i effektiv drift med lägre förutsägbara kostnader, samt ett effektivt dokumentationsverktyg.

En mer effektiv arbetsdag för personal i kraftbranschen som jobbar ute i fält.

Anställda i kraftbranschen tillbringar ofta flera dagar åt gången ute i fält. Därför är det helt avgörande att man kan inhämta nödvänding löpande dokumentation, samtidigt som arbetet blir utfört – ofta är det omöjligt att göra det i efterhand.

Lika viktigt är det att försäkra sig om att installationer och service utförs enligt föreskrifter och användandet av verktyget för checklistor i Handyman gör det enkelt att standardisera rutiner för detta.

Handyman har kraftbranschen som ett fokusområde och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter så de anpassas efter branschens behov.

 

Redo att sätta igång?

Låt oss hjälpa ditt företag med en skräddarsydd lösning
Kontakta oss
Kundecase

Skagerak Elektro

Handyman har endret alle våre manuelle rutiner i forbindelse med timeregistrering
Erik Klausen, , Skagerak Elektro