Elteknik

Mobila system för elbranschen med servicepersonal i fält digitaliserar all rapportering och effektiviserar dina resurser.

elektriker

Handyman gör att elektriker kan tillbringa mer tid ute hos kunder och märkbart reducera tidsåtgången för administration. Det frigör produktiv tid vilket i sin tur ger ökade intäkter.

Handyman strömlinjeformar processer för insamling av data direkt på den plats där informationen uppstår. Handyman ger dig information om ditt uppdrag och kund, lär dig registrera relevant information om tidsåtgång, materialförbrukning samtidigt som det ger dig förbättrade dokumentationsmöjligheter med checklisteverktyg samt bilder och video.

Kort om Handyman i elbranschen:

Över 60% av norska elföretag har en mobil datafångstlösning och där används hela spektrat av Handymans produktportfölj. Utgångspunkten för vår huvudprodukt Handyman var en elektrikers behov att enkelt och effektivt kunna samla in information från sina jobb. Med över 600 kunder inom detta segment har Handyman blivit Skandinaviens största leverantör av lösningar för elbranschen.

Varannan elektriker använder Handyman i Norge!

Handyman har sina rötter i produktutveckling för elektriker. Där har vi fortfarande vårt största kundsegment. Mer än 60% av våra kunder är elektriker och med ca 4500 användare i elbranschen betyder det att varannan elektriker (i Norge) nyttjar Handyman i sitt dagliga arbete. Vi är på god väg att få liknande storlek bland elektriker i Sverige.

Handyman utvecklade Travel Electrician tidigt på 90-talet och påbörjade då sitt samarbete med elbranschen. Sedan dess har vi utvecklat våra produkter i nära samarbete med elföretag över hela Skandinavien och deltar aktivt i användargrupper som drivs av Handymananvändarna själva. Därför har vi idag en produkt som är skräddarsydd för elektriker.

Redo att sätta igång?

Låt oss hjälpa ditt företag med en skräddarsydd lösning
Kontakta oss
Kundecase

Sønnico

"Vi ökade våra intäkter motsvarande 100 nyrekryteringar – redan första året ..."
Gudmund Draugedalen, Head of IT, Sønnico