Olja och gas

Mobil resurs- och ärendehantering för olja och gasbolag

oil_gas

Minskad tillgång på naturresurser, lagstiftning, politiska utmaningar, geografiskt avstånd och många andra små och stora frågor som driver kostnadselement i branschen. Effektiv drift i vissa avseenden är viktigt att bevara och öka nödvändiga vinster i branschen, samt hålla complyance. Handyman ökar effektiviteten i verksamheten.

Kraftfulla verktyg och dynamiska dataflöden är viktiga för att säkerställa att verksamheten har kontroll och kan leverera tjänster som förväntat.

Lösningen – datainsamling, kvalitetssäkring, planläggning, dispatch och rapportering.
Det är ganska lätt att hitta en lösning som förbättrar, men utmaningen är att hitta ett standardiserat verktyg som spänner över alla problemområden och ännu svårare att hitta ett företag som är kapabelt att genomföra en riktig leverans. Det handlar inte bara om teknik – det är människor inblandade också.

Handyman har kunskapen och erfarenheten som behövs för att leverera komplexa och stora mjukvaruprojekt.

 

Kundecase

Sønnico

"Vi ökade våra intäkter motsvarande 100 nyrekryteringar – redan första året ..."
Gudmund Draugedalen, Head of IT, Sønnico