Handyman Mobile ger dig en vardag där alla registreringar utförs där informationen uppstår och alla registreringar automatiskt skickas till ditt order – och ekonomisystem. Handyman Office styr och administrerar informationen.

I tillägg till beskrivna kärnfunktioner har Handyman en uppsättning som t.ex. Service Management, Logistik, Resursplanläggning och Elektronisk körjournal. Handyman har integrationer mot de flesta större ekonomisystem.