Moduler

Elektronisk körjournal

Körjournalen registrerar resor och samlar data från din fordonsflotta. Data hämtas ur körjournalen genom ett enkelt gränssnitt och låter användaren knyta resan till en order i Handyman Mobile.

Läs mer här…

Fleet management

Ett pålitligt webbaserat logistik och positioneringssystem med ett brett utbud av funktioner och möjligheter. Systemet ger en fullständig översikt över verksamhetens fordon i realtid.

Läs mer här…

Attestering av lön (HAM)

Modulen förenklar avsevärt attesteringsprocess för godkännande av arbetad tid för lön. Godkännandeprocessen som tidigare kunde ta dagar i anspråk kan nu utföras inom loppet av några minuter.

Läs mer här…

Service Management (SVM)

Ökar verksamhetens lönsamhet genom att automatisera administration av service- och underhållsuppdrag. Det innebär att företagen kan expandera inom verksamhetsområdet utan ökade personalkostnader.

Läs mer här…

Resource planner (HRP)

Verktyg för kortsiktig och långsiktig reursplanläggning i verksamheten. Här kan planläggningsansvarig, eller andra med behov för att se resursers tillgänglighet, få insikt i status på pågående uppgifter och tilldela uppgifter till rätt resurser.

Läs mer här…

Time Management System (TMS)

Start- och stoppfunktioner för att registrera arbetstiden, istället för att efterregistrera hur mycket tid som använts på varje uppgift.

Läs mer här…

Reporting

Flera företag önskar att presentera data från Handyman på ett professionellt och korrekt sätt. Detta ställer krav på utformning av rapporterna för att uppnå önskat budskap och kommunikation, oavsett om det är internt eller externt.

Läs mer här…

Handyman Hosting

Vi driftar er verksamhetskritiska system på driftsäkra servers. Handyman Hosting är det perfekta valet för de som inte önskar att investera i, eller underhålla, sin egen server.

Läs mer här…

Eventmodul

Automatiserade notifieringar med SMS och epost till utpekade mottagare (interna eller externa).

Läs mer här…