Handyman office

Ditt personliga kontrollrum

Handyman Office är knutpunkten i vårt mobila servicesystem, där Handyman Office är det viktigaste verktyget för kontorspersonalen, och Handyman Mobile är det dagliga verktyget för anställda i fält. Handyman Office gör det möjligt att administrera, förvalta, planlägga, samt att ha kommunikation med underliggande enheter och ekonomisystem (liksom andra centrala verksamhetssystem).

I motsats till många ekonomisystem är Handyman Office anpassat för servicechefer och projektledares vardg. Här ges full överblick över order och projektstatus, samt fler rapporter som genomlyser uppdragen.

Handyman Office ger också möjlighet till systemadministration, administration av grunddata och användaradministration. Det finns ett lättanvänt verktyg för att skapa kundspecifika checklistor. Checklistorna används kopplade till arbetsordern för att samla in alla typer av registreringar, så som underhållsprotokoll, säkerhetsinstruktioner, mätvärden, m.m.

Order kan skapas i företagets existerande verksamhetssystem, för att därefter automatiskt bli distribuerat till servicepersonalens mobile enheter. Insamlad information (till exempel arbetstid, material och checklistor) kan skickas från Handyman till verksamhetssystem och lönesystem.

En vanlig Handyman Office-användare har roller som: servicechef, förman, kundansvarig, kundservicemedarbetare och projektledare. Det går snabbt och enkelt att få översikt av resursfördelningen och lediga resurser. Handyman Office har ett komplett utbud av funktioner för orderhantering och dokumentation.

Ladda ner produktblad

Inom vilka verksamhetsområden kan produkten användas?

 • Installation & Service
 • Fastighetsskötsel
 • Larm och säkerhet
 • Hiss & Rulltrappor
 • Telecom & IT
 • Elteknik och VVS
 • Ventilation och kyla
 • Bygg och Anläggning
 • Generell service
 • Inspektion/Certifiering
 • Energi
 • Olja & Offshore

Redo att sätta igång?

Låt oss hjälpa ditt företag med en skräddarsydd lösning
Kontakta oss
Features

Flexibel och modulär design

Handyman Office är designat för att enkelt möjliggör datautbyte med kringliggande system.
Den skickar och tar emot data med andra system via ett standardiserat XML-gränsnitt. Närmare 90% av våra kunder använder Handyman i kombination med ett annat IT-system. Vi har integrerarat Handyman med ungefär 35 olika IT-system.

Några exempel är: Visma Business, Agresso, SAP, MS Dynamics NAV/AX, IFS

Analys

Handyman Office ger ett omfattande utval av analyser, lönsamhetsuppföljning och ökad försäljning.

Detaljerad ekonomisk analys
Ekonomiska analyser kan utföras på kund eller till och med ordernivå, samt på specifik uppdrag och utrustningar.

Resursanalyser
Tillsammans med Handyman Today finns det fnktioner för att analysera nyttjandegraden av egna resurser. Det är också möjligt att analysera faktureringsgrad på avdelnings- och individnivå.

Kundhistorik

Rapporter kan genereras för att visa ekonomisk information, tidigare utförda uppdrag, specifika kundkontrakt, och annan relevant information.

Redo att sätta igång?

Låt oss hjälpa ditt företag med en skräddarsydd lösning
Kontakta oss